ניכוי מס במקור

רבים תוהים מהו אותו ניכוי מס במקור שחלקנו נדרשים אליו בעת קבלת הכנסות או ביצוע תשלומים שונים ומי זכאי לפטור ממנו ובאילו מקרים. מאמר זה יעשה לכם סדר בנושא ויאפשר לכם להבין את תכלית הניכוי במקור שנקבע בפקודת מס הכנסה, מי צפוי לשלם סביב אילו מצבים וכמה בדיוק.

מההתחלה: מה זה ניכוי מס במקור?

סעיפים 162-173 לפקודת מס הכנסה מתייחסים לחובת הניכוי במקור, שנגזר מתשלומים מסוימים ומועבר למדינה בכפוף לאחוזים שהוגדרו לשם כך עבור כל נישום (חייב במס).

ניכוי מס במקור מציין למעשה את חובתו של מקבל תשלום או משלם מסוים, להעביר את סכום המס מתוך התשלום שקיבל למס הכנסה, כך שבפועל הוא יכניס לכיסו פחות מהיקף התשלום שגבה. בקרב עוסקים מורשים וחברות בע”מ, הניכוי מתרחש כהוצאה מוכרת עליה יש להצהיר בעת מילוי הדו”ח השנתי למס הכנסה, בו ניתן לקזז את כל ההוצאות המוכרות מההכנסות.

לצורך ההמחשה, ניקח אדם שהגיע לקופת חנות לכלי בית ושילם 100 שקלים. בהנחה ולבית העסק נקבע ניכוי מס במקור בשיעור 5%, אזי בית העסק יגבה את הסכום המלא, ינכה ממנו חמישה שקלים ויעביר אותם ישירות למס הכנסה, כך שבפועל יישארו בידו 95 שקלים בלבד.

אז מה בעצם תכליתו של ניכוי מס במקור?

ניכוי במקור מאפשר למדינה לקבל את סכום המס באופן מידי וללא המתנה, כאשר מטרת הפעולה היא לצמצם את תופעות העלמת המיסים בשל אי דיווח למס הכנסה. הרעיון בבסיסו דומה לתשלום מקדמות, גם בו המדינה גובה את חלקה מבעוד מועד, במטרה להימנע מהעלמות מס ומבעיות בהיקף הדיווחים בסוף השנה.

מהלכים אלה מאפשרים לרשויות המס לקבל את הסכום הנדרש לקופת המדינה בצורה שוטפת וללא המתנה, לטובת השקעה במשאבי הציבור.

התיקון לתקנות המס

בתאריך 6.12.2011 פורסם תיקון לתקנות המס, המבטא את עליית שיעורי המס על הכנסות פסיביות, מס חברות ומס שולי בידי יחידים שנכנסו לתוקפם משנת 2012 ואילך. לפניכם עיקרי התיקון המתייחסים לניכוי מתמורה, תשלום או רווח הון במכירת נייר ערך, יחידה בקרן נאמנות או עסקה עתידית:

  • העלאת שיעור מס החברות לשיעור של 25%
  • העלאת מדרגת המס העליונה ליחידים לשיעור של 48%
  • העלאת שיעורי המס על רווח הון ריאלי ליחידים (כלומר לא בעלי מניות) לשיעור של 25%
  • העלאת שיעור המס על רווחים מקרן נאמנות פטורה ליחידים שכירים בשיעור 25%.
  • העלאת שיעור המס מהכנסות מדיבידנד לכדי 25% או 30% במקרה של מניות

מלבד חובות אלה, יש נישומים מסוימים המחויבים לשלם לגורם שמולו הם פועלים בכפוף לניכוי המס במקור של אותו גורם. לפי התקנות, באחריותו של אותו משלם לוודא את שיעור ניכוי המס של הגורם שאליו הוא מעביר את הכספים ולקזז מסכום התמורה את שיעור הניכוי במקור ולהעבירו לרשות המיסים. מי שלא יעשה זאת, לא יוכל לקבל הכרה בהוצאה זו ולקזז ממנה בהמשך את מס התשומות.

מי נדרש לכך?

כמובן שלא כל אדם נדרש לניכוי במקור, אך ניכוי בשיעור מסוים יחול כמעט על כל הכנסה ולכן שווה להכיר מקרוב את הנושא. לפניכם קבוצות החייבים המרכזיות בניכוי במקור וכיצד עליהן לבצע את הניכוי במס:

ניכוי מס במקור לשוק ההון

אדם שמכר נייר ערך וצבר רווח, צפוי לשלם בין 15%-25% בהתאם לאפיק ההשקעה שבו פעל. את גביית המס מבצע הגוף הפיננסי שבו מוחזקת אותה ההשקעה כמו הבנק או בית השקעות וזאת באמצעות שליחת טופס 867 השנתי על רווחים והפסדים בשוק ההון.

ניכוי המס מתרחש בשיעור קבוע ללא מדרגות מס להבדיל ממצב של ניכוי במקור על הכנסות מעסק או שכר עבודה, אך ניתן לקזז הפסדים מניירות ערך כדי להקטין את חבות המס.

ניכוי מס במקור לשכיר

כל עובד עצמאי המעסיק אצלו עובדים שכירים, מחויב בניכוי מס מתשלום שכרם המועבר ישירות למס הכנסה. חריג לחובה זו חל כאשר העובד עצמו הוא בעל אישור ניכוי מס במקור כתוצאה מפעילות ורווחים בשוק ההון, שכירות, זכייה בפרס וכיוצ”ב. אם זהו המקרה, המעסיק יכול לבקש אישור ניכוי במקור מרשות המיסים, החוסכת לו את הצורך בניכוי עבור השכר.

ניכוי מס במקור לספקים

בעלי עסקים שמשלמים לספקים שלהם, מוכרחים לבדוק תחילה את אחוז הניכוי במקור ולקזז אותו מהיקף התשלום שהם מעבירים לכל ספק. חשוב לציין כי אם בביקורת מס יתגלה כי לא בוצע ניכוי מס במקור מספק כלשהו, אותו עסק ייאלץ לשלם את סכום המס שלא נוכה בצירוף ריבית, קנסות והפרשי הצמדה. בנוסף אותו בעל עסק יהיה חשוף לפגיעה בשיעור הניכוי שלו ובקבלת פטור.

ניכוי מס במקור לעוסק פטור

רשות המיסים מעוניינת להקל על העסקים הקטנים ולכן מאפשרת פטור מניכוי מס למי שסווגו במע”מ כעוסקים פטורים, כלומר בעלי הכנסות של עד 99,000 ₪ בשנה. עוסק פטור הוא בעל מאפיינים ייחודיים במס והוא יהיה מנוע מניכוי במקור למעט אם נותרו לו חובות או מחדלים או במקרה של מעבר מעוסק פטור למורשה, בו ייבחן שיעור הניכוי המדויק.

ניכוי מס במקור לאדם פרטי

ניכוי המס מתרחש גם במצבים נוספים, כאמור במקרה של השקעות בשוק ההון וגם במקרים של השכרת דירה החל מתקרה מסוימת, במסגרתה השוער נדרש לנכות 35% מס מדמי השכירות המשולמים מטעמו. סיטואציה נוספת הנחשבת לאירוע מס היא זכייה במענקים ופרסים.

אחוז הניכוי

אחוז הניכוי נקבע לכל נישום בהתאם להכנסה הצפויה שלו. במילים אחרות – מי שהכנסותיו על בסיס ההכנסות שעליהן דיווח בשנה החולפת היו גבוהות, יקבל אחוז ניכוי גבוה בהתאמה. אבל הדיווח איננו הפרמטר היחידי שקובע את אחוז הניכוי ויש גם מקום להתייחס לוותק החברה.

כאשר מדובר בחברה חדשה שגובה הכנסותיה עשוי להיות נמוך, היא עדיין תקבל שיעור ניכוי גבוה מפאת האמון הנמוך שרשות המיסים רוכשת לארגון שאיננו מוכר לה עדיין. וכך כל עוד הארגון יהיה אחראי בהתנהלותו, ידווח בזמן ויגיש כראוי את כל הדוחות למס הכנסה, שיעור הניכוי שלו יפחת למרות הגדילה בהכנסות ולעתים אפילו עד למצב של פטור.

עליכם לדעת כי במקרה שבו לא נקבע אישור ניכוי מס במקור, הגורם המשלם ינכה את הסכום המקסימלי הקבוע בחוק, לפי אותו תחום עיסוק ובדרך כלל עד לגובה של 30% מההכנסות.

האם אפשר לקבל פטור?

כפי שקראתם קודם, ניתן להקטין את שיעור הניכוי במקור ככל שמוכיחים התנהלות תקינה ואחראית מול רשות המיסים לאורך זמן, באמצעות דיווח ותשלום מלאים ובמועדים שנקבעו. ככל שאלה אכן התקיימו כסדרם, ניתן לפנות לרשות המיסים ולבקש להקטין את שיעור הניכוי ואף לקבל מכך פטור מלא.

נסיבות הפטור יכולות להיות מגוונות, אך בדרך כלל הפטור יינתן לעסקים שכבר הגישו לפחות דיווח אחד או שניים למס הכנסה (כלומר חברה שאינה חדשה) ללא איחורים וללא קנסות. כמו כן, עסקים ומשלחי יד מסוימים שאינם מחויבים בניכוי על פי חוק, כמו טכנאים, קבלנים וכמובן עוסקים פטורים.

חידוש אישור

את אישור הניכוי במקור מוציאים מאתר רשות המיסים ותוקפו יישמר כל עוד ניתנה לגביכם החלטה אחרת. בעת הגשת הדו”ח השנתי שלכם (בצירוף אישור לקוחות על ניכוי המס במקור באמצעות טופס 857), מס הכנסה יסתכל שוב על הרווח השנתי ועל התנהלותכם מולו ויקבע את שיעור הניכוי המדויק.

במקרה כזה או לחילופין אם ביקשתם הפחתה או פטור, יונפק לכם אישור חדש שאותו אפשר להפיק דרך אתר הרשות.

לסיכום

ניכוי מס במקור הוא אישור מרכזי וחיוני, המציין את האחוז המסוים אותו תתבקשו להפריש למס הכנסה, או לחילופין יופרש על ידי הלקוח בעת עסקה. אחוז זה יכול לעמוד על 15% ואפילו 30% מהתשלום, אך ניתן לבקש להפחית אותו ואף לקבל ממנו פטור מלא, ככל שתוכיחו התנהלות תקינה ואחראית מול רשות המיסים בנושא ומכוח ידיעת התקנות.

שאלות ותשובות

האם מגיע לכם החזרי מס?

מלאו שאלון קצר שיסייע לכם לגלות אם מגיעים לכם החזרים כספיים.

מאמרים נבחרים

מס מונית לאחר 3 שנים

מס על מונית לאחר 3 שנים – מה חשוב לדעת?

מאמר מקיף על מיסוי מוניות לאחר 3 שנים. כולל הסבר על חוק המע”מ, השלכות כלכליות, דרכי התמודדות ועצות חשובות. מדריך חובה לכל בעל מונית שרוצה לחסוך במס ולהימנע מקנסות.

פטור ממס שבח: מדריך מקיף

גלה תובנות חיוניות לגבי מיסוי נדל”ן בישראל, המותאם לתושבי חוץ. מדריך מקיף זה בוחן מיסוי חברות, רווחי הון, פטורים ותכנוני מס אסטרטגיים, כולל ההשפעות של הצעות מס חדשות על בעלי בתים זרים. חשוף את המורכבות של פטורים ממס שבח וייעל את השקעות הנדל”ן שלך בישראל.

מס על קניית דירה

מס על קניית בית

גלו את שיעורי המס וההקלות החיוניים לרכישת בית בישראל בעזרת המדריך המעמיק שלנו. למדו על שיעורי מס רכישה מיוחדים, הטבות לעולים חדשים וכלים מעשיים לחישוב מס מקרקעין. קבל תובנות מקצועיות למקסום השקעת הנדל”ן שלך בישראל.

למידע נוסף

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

נגישות