מדריך: פטור ממס הכנסה בעקבות נכות או מצב רפואי

פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות ניתן לבעלי 90% נכות לצמיתות, 90% נכות משוכללת או 90% נכות לתקופה של 185 ימים ומעלה (בישראל). האישור לפטור מתקבל כתוצאה מתביעה בגין מחלה קשה וחמורה או שילוב של מספר בעיות רפואיות שנוצרו עקב תאונה, מחלה או ליקוי מולד. מאמר זה ישמש אתכם כמדריך לבדיקת זכאותכם לפטור והגשת בקשה מתאימה.

מי פטור ממס הכנסה בשל סיבות רפואיות?

תחילה נציין כי בישראל ישנם מספר גופים המוסמכים לאשר פטור ממס הכנסה וזאת מכוח קביעתם את שיעור הנכות המספק עמידה בקריטריון:

 • וועדה רפואית במוסד לביטוח הלאומי שדנה בתביעות לנכות כללית, נכות מעבודה ונפגעי פעולות איבה.
 • וועדה רפואית במשרד הביטחון שדנה בתביעות נכות במסגרת חוק השיקום והתגמולים.
 • וועדה רפואית במשרד האוצר שתדון בנפגעי פעולות הנאצים ונפגעי המחלות פוליו וגזזת.

פטור המס יתקבל כאשר הוועדה הרפואית קובעת את אחד הבאים:

 • 100% נכות בעקבות בעיה רפואית אחת
 • 90% נכות בעקבות מספר בעיות רפואיות, כאשר אחת מהן עומדת על שיעור של 40% נכות לפחות.
 • 90% נכות מצטברים בעקבות עמידה בוועדה רפואית במשרד הביטחון או כנפגעי פעולות איבה, ללא התניה של בעיה אחת ששיעורה הוא 40%.
 • 90% נכות שניתנו לפרק זמן של חצי שנה ויותר בגין מחלה (סרטן, טרשת נפוצה, סוכרת חמורה, מחלות לב, פרקינסון, מחלת כליות או כבד, עיוורון, חירשות ועוד).
 • 90% נכות שניתנו לפרק זמן של חצי שנה ויותר בגין תאונה.
 • 90% נכות שניתנו לפרק זמן של חצי שנה ויותר בגין ליקוי גופני מולד.

מקרים נוספים שמקנים פטור במס הכנסה

 • בעיות רפואיות שנמשכות גם מעבר לגיל הפנסיה לאדם שממשיך לעבוד.
 • פטור מס אוטומטי לחיילים משוחררים לתקופה של שנתיים ממועד השחרור.
 • בן/ בת זוג של נכה בשיעור נכות גבוה, הזכאים לנקודת זיכוי שנתית כתחליף להעדר הכנסה. מדובר בהטבה אחת מתוך סל של הטבות מס שאתם עשויים להיות זכאים להן, עם או ללא קשר לנכות שהתקבלה.

רגע, זה אומר שלא נשלם מס הכנסה בכלל?

פטור המס אמנם מאפשר לכל רשימת הזכאים להימנע מתשלום מס הכנסה על הכנסותיהם, אך רק עד לתקרה קבועה בחוק שמתעדכנת באופן שנתי. כך או כך, עדיין נותרת החובה לדווח על ההכנסות השנתיות לרשות המיסים כחוק: אם ההכנסה השנתית הייתה נמוכה מהתקרה, יתקבל פטור מלא על כל ההכנסה. במקרה של הכנסה שעוברת את התקרה השנתית, הפטור ניתן באופן חלקי עד לסכום התקרה.

נכון לשנת 2023, עומדת התקרה מהכנסות שמקורן בעבודה (הכנסות מיגיעה אישית) על 661,200 ₪ למקבלים גמלת נכות ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח הלאומי כנפגעי פעולות איבה, שנקבעה לתקופה של 365 ימים לפחות.

התקרה על הכנסות מעבודה ביתר המקרים ולבעלי נכות שנקבעה לפרק זמן של 365 ימים ומעלה עומדת על 430,800 ₪. הפקטור המכריע לתקרת הפטור הוא משך הנכות שנקבעה: אם הנכות נקבעה לפרק הזמן שבין 185-364 ימים, תקרת הפטור תעמוד על 79,320 ₪.

אז איך זה עובד בפועל?

ניקח לדוגמה עובדת שמשתכרת ב-200,000 ₪ בשנה ושנקבעה לה נכות צמיתה בשיעור 100%. במקרה כזה, היא כמובן פטורה על כל הכנסתה השנתית מעבודה. אך מה קורה אם יש לה הכנסות נוספות שאינן מעבודה? ובכן, הכנסות אלה אינן פטורות ממס משום שהכנסתה הכוללת גבוהה מ-79,320 ₪.

כדי להמחיש את הנקודה נשתמש בדוגמה נוספת: פנסיונר שמתקיים מהפנסיה שלו בסכום שנתי של 50,000 ₪ (הכנסה מיגיעה אישית) ומקבל גם דמי שכירות מדירה בבעלותו בגובה של 60,000 ₪ בשנה (הכנסה שלא מיגיעה אישית) – אותו פנסיונר זכאי לפטור מלא בעבור 50 אלף השקלים ולפטור בעבור 29,320 ₪ מתוך הכנסותיו על השכרת הדירה – כלומר רק עד לגבול התקרה בחוק בגובה 79,320 שקלים.

ומה לגבי ילדים שזכאים לפטור מס אך אין להם הכנסות מיגיעה אישית? במקרה כזה וככל שהצטברו לזכותו כספים (למשל פיצויים בתביעה שהופקדו בקופת חיסכון), הזכאות היא לפטור מס בעבור כל סכום הריבית המשולמת.

תהליך הגשת בקשה לפטור

שלב ראשון: איסוף מסמכים והגשת התביעה

אם לכם, לבן או בת הזוג או לילדכם קיימת בעיה רפואית, ניתן כעת להתחיל בתביעה לגורם המתאים. יש למלא טופס תביעת נכות בהתאם למקרה (למשל טופס בקשה לנכות כללית, נכות מעבודה או טופס בקשה לנכות ממשרד התגמולים והשיקום במשהב”ט) ולצרף אליו את כל המסמכים הרפואיים שמעידים על הבעיה, חומרתה, היקפה ושיעורה + אישור על תשלום האגרה (כ-670 ₪).

שלב שני: זימון לוועדה הרפואית

בהתאם למקרה ובהתאם למישור הפגיעה הקיימת (למשל בעיה אורתופדית, קרדיולוגית וכו’), תיבדקו בוועדה על ידי רופא מומחה שיסקור את כל הניירת הרפואית בתיק וישאל שאלות בנוגע למצבכם.

חשוב שתדעו: רופאי הוועדה מעוניינים בעיקר במציאת הקשר בין מצבכם התפקודי כתוצאה מהמצב הבריאותי, כך שצריך לכוון למסירת מידע לגבי ההתנהלות השוטפת שלכם, המגבלות התפקודיות, הקושי לעבוד, לבצע מטלות בבית וכו’.

כמה חודשים לאחר מכן תישלח אליכם תשובת הוועדה בדואר, הכוללת את פרוטוקול הדיון בוועדה ואת אחוזי הנכות שנקבעו.

שלב שלישי: החלטת הוועדה

אם אחוזי הנכות עומדים בשיעור הנדרש לפטור מס, ניתן להגיש את החלטת הוועדה למס הכנסה. שימו לב שהוועדה יכולה לקבוע את אחוזי הנכות לתקופה ספציפית או לצמיתות, לרבות קביעת החלטתה באופן עתידי או רטרואקטיבי, כך שקיימת האפשרות לקבל החזר מס על תקופה של 6 שנים לאחור.

האם אפשר לערער על תשובה שלילית?

אם אחוזי הנכות שנקבעו לכם נמוכים ובלתי מספקים, אתם זכאים לערער על כך. ניתן לפנות בצירוף מכתב אישי עם נימוקים ומסמכים רפואיים נוספים לוועדה לעררים בגוף שבו התנהל התהליך.

כדאי לדעת שגם פקידי השומה במס הכנסה רשאים לערער על החלטות שנלקחו בוועדה הרפואית, כך שגם אם הערעור שלכם התקבל ואתם פונים לקבלת פטור המס, פקיד השומה עשוי להגיש על כך ערעור נגדי. יש מקרים נדירים אך קיימים בהם פקיד השומה דווקא יערער לצד השני, כלומר לטובתכם, אם קיבלתם נכות נמוכה מ-90% אך מצבכם מצדיק להגדיל אותה כדי לקבל פטור.

הפטור התקבל. איך ממשיכים מכאן?

כעת עליכם לפנות למס הכנסה יחד עם שורה של טפסים חשובים שמילאתם לשם כך:

טופס 1516 שעניינו בקשה לפטור מס – ניתן להגיש את טופס זה גם כמהלך ראשוני לקביעת וועדה רפואית בעניינכם.

טופס 169א’ שעניינו קביעת אחוזי הנכות לצרכי מס הכנסה – טופס זה מתייחס לכל הליקויים הבריאותיים שבגינם נתבעה נכות.

טופס 0169ב’ שעניינו ויתור סודיות רפואית בעניינו של התובע.

הצהרת הכנסה מכל מקורות ההכנסה שתכלול את טפסי 106 המתייחסים לכל שנה רלוונטית (כאמור, עד 6 שנים לאחור) ו/או טופס ניהול הכנסות מרואה החשבון. אם העובד פרש מעבודתו בשנת המס שאליה מתייחסת הבקשה, יש לצרף גם את טופס 161 מהמעסיק.

אישור בנוגע לכל הכנסה או הוצאה מוכרת שהתרחשה בכל שנת מס המתייחסת לבקשה לפטור.

צילום שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון לאימות פרטי הבנק של התובע.

 • חשוב לדעת: כאשר נקבעת נכות המזכה בפטור ייתכן ואישור הפטור יינתן אוטומטית, ללא צורך בתהליך הגשת הבקשה. מומלץ לבדוק את תהליך הזכאות המדויק מול רשות המיסים לאחר שקיבלתם החלטה מתאימה בוועדה הרפואית.

גיליתי על זכאותי לפטור מס בדיעבד – מה עושים?

אם גיליתם שאתם עומדים בקריטריונים לקבלת פטור ממס הכנסה ממש עכשיו, אולם המשכתם לשלם מיסים שנתיים כרגיל – יש מה לעשות.

באפשרותכם לקבל החזר מס עד 6 שנים אחורנית, באמצעות הגשת טופס 135 למס הכנסה שעניינו הוא בקשה להחזר מס. יש לצרף את כל המסמכים שמעידים על זכאותכם להחזר לרבות פרוטוקול הוועדה הרפואית, טפסי 106 וכו’.

אם אתם מעוניינים לדעת עוד בנושא, בדקו את זכאותכם לקבלת החזר מס לנכים ממש עכשיו.

פעלו למיצוי מלא של הזכויות

פטור ממס הכנסה מתקבל במקרים קשים, מצערים וחמורים שבהם יכולת התעסוקה נפגעת ואיתה כמובן ההכנסה. כדי לאזן את הפער ולסייע לכם לקיים שגרה כלכלית תקינה, בדקו את האפשרות לקבל פטור מתשלום מס על הכנסותיכם השנתיות לצד ביצוע החזר מס שצפוי למצות את זכויותיכם במס הכנסה עד למקסימום האפשרי.

שאלות ותשובות

האם מגיע לכם החזרי מס?

מלאו שאלון קצר שיסייע לכם לגלות אם מגיעים לכם החזרים כספיים.

מאמרים נבחרים

מס מונית לאחר 3 שנים

מס על מונית לאחר 3 שנים – מה חשוב לדעת?

מאמר מקיף על מיסוי מוניות לאחר 3 שנים. כולל הסבר על חוק המע”מ, השלכות כלכליות, דרכי התמודדות ועצות חשובות. מדריך חובה לכל בעל מונית שרוצה לחסוך במס ולהימנע מקנסות.

פטור ממס שבח: מדריך מקיף

גלה תובנות חיוניות לגבי מיסוי נדל”ן בישראל, המותאם לתושבי חוץ. מדריך מקיף זה בוחן מיסוי חברות, רווחי הון, פטורים ותכנוני מס אסטרטגיים, כולל ההשפעות של הצעות מס חדשות על בעלי בתים זרים. חשוף את המורכבות של פטורים ממס שבח וייעל את השקעות הנדל”ן שלך בישראל.

מס על קניית דירה

מס על קניית בית

גלו את שיעורי המס וההקלות החיוניים לרכישת בית בישראל בעזרת המדריך המעמיק שלנו. למדו על שיעורי מס רכישה מיוחדים, הטבות לעולים חדשים וכלים מעשיים לחישוב מס מקרקעין. קבל תובנות מקצועיות למקסום השקעת הנדל”ן שלך בישראל.

למידע נוסף

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

נגישות