החזרי מס לעצמאיים

כחלק מחובותיהם של עצמאיים, עליהם לדווח כחוק לרשויות המס. חובות אלה מצמיחות גם זכויות שונות, ביניהן גם האפשרות לקבל החזרי מס לעצמאיים בסכומים גבוהים יחסית, עקב ההכנסות הגבוהות לעומת שכירים. מכיוון שנושא זה מעט מורכב ושונה במאפייניו ביחס לשכירים, מאמר זה יהווה מדריך לסיבות שבגינן צפוי להתקבל החזר וכיצד מקבלים אותו בסופו של דבר.

הוצאות מוכרות לצורכי מס

המונח “הוצאה מוכרת” לא זר לאף עצמאי, שמבין כי העסק יכול לרשום את ההוצאה על שמו ולקזז אותה בהמשך לטובת הפחתה בתשלומי המס. כך למשל, עסק שהרוויח מיליון שקלים בשנה וצבר הוצאות מוכרות בסך 100,000 ₪ – יחושב לו המס לתשלום מסכום של 900,000 ₪ ולא מסכום של מיליון. ההוצאות המוכרות מחושבות ומקוזזות בדו”ח השנתי למס הכנסה.

רשות המיסים מגדירה מפורשות את ההוצאה המוכרת, ככל הוצאה שמשמשת את העסק כדי ליצור הכנסה. להלן הוצאות הנחשבות להוצאות מוכרות:

  • כל הוצאה שמשמשת כציוד לעסק – חומרים להכנת המוצרים, ציוד משרדי, רהיטים ועוד.
  • חשבונות של אחזקת מבנה או מיקום העסק. כולל שכר דירה, ארנונה, חשמל, חשבון מים ועוד.
  • הוצאות משפטיות והוצאות עבור שירותיו של רואה חשבון.
  • הוצאות עבור פרסום העסק – הקמת אתר אינטרנט, הכנת מודעות, יצירת סרטונים וכל פרסום הרלוונטי לעסק.
  • הוצאות שוטפות כמו – ביגוד, אחזקת דלק, רכב, חנייה, פלאפון ועוד.

ישנן ההוצאות המוגדרות לשימוש פרטי ואז לא כל ההוצאה מוכרת תיחשב, אלא אחוז מסוים ממנה. לדוגמה, עוסק מורשה שעובד מביתו, לא יוכל להצהיר על שכר הדירה כהוצאה מוכרת במלואה. ההוצאה המוכרת תחושב על פי שטח הדירה ושטח חדר העבודה, אך ברוב המקרים מדובר על 25% מתשלום שכר הדירה.

ההבדלים בין עוסק פטור ומורשה

עוסק פטור הוא עצמאי שחלה עליו מגבלת הכנסה שנתית. נכון לשנת 2022, מחזור ההכנסות השנתי מהעסק לא יעלה על 102,292 ₪. אם ההכנסות עלו על הסכום הזה, העצמאי יצטרך לשנות את עיסוקו לעוסק מורשה ולהשלים את כל החובות כפי שנדרשות מעוסק מורשה.

עוסק פטור לא נדרש לשלם מס ערך מוסף (ומכאן שמו), אך כן נדרש לשלם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי. גובה מס ההכנסה שהעוסק ישלם יהיה כנגזרת של מדרגות המס ונקודות הזיכוי בהתאם להכנסה השנתית שלו (ההכנסה יכולה להיות גם מהעסק וגם הכנסה מעבודה מאחר ועוסק פטור יכול לשלב עבודה נוספת עם תלוש שכר).

לעוסק מורשה אין מגבלה על ההכנסה השנתית והוא צריך לשלם את כל המיסים הבאים: מס ערך מוסף, מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי בהתאם לדרישות החוק. נוסף לכך, חלה על עוסק מורשה חובת דיווח למע”מ בכל חודש או חודשיים, בהתאם להחלטת הרשות.

חוץ מהוצאות מוכרות – עבור אילו פרמטרים נוספים אפשר לקבל החזר המס לעצמאיים?

ניתן לקבל החזרי מס על הוצאות מוכרות אם יש טעות בחישוב או בקיזוז שלהן, אך ניתן לקבל את ההחזר גם בכל מקרה של תשלום מס עודף לא לצורך:

הפרשות לפנסיה

בהתאם לחוק, לסוג קרן הפנסיה ולסכום ההפקדה החודשית, ניתן לקבל החזר מס לעצמאיים על ההפרשות החודשיות לקרן הפנסיה.

נקודות זיכוי במס הכנסה

בדומה לשכירים, גם עצמאיים זכאים לממש את ההטבה בדמות נקודות זיכוי, המהווה הנחה בתשלום מס הכנסה. באופן אוטומטי זכאים אזרחי המדינה ל-2.25 נקודות זיכוי לגברים ו-2.75 נקודות זיכוי לנשים, לצד נקודות נוספות בהתאם לקריטריונים שונים כמו הורות לילדים, מגורים בישוב בפריפריה, סיום לימודים מקצועיים או אקדמיים, השלמת שירות מילואים ועוד.

תשלום מקדמות גבוה מדי

במדינת ישראל, תשלום מס הכנסה מחושב באופן שנתי, כך שכל עצמאי נדרש בתחילת השנה להצהיר על הכנסה שנתית צפויה, ועל פי הצהרתו הוא יקבל פנקסי מקדמות לתשלום ממס הכנסה. בפועל, אין לדעת באמת מה תהיה ההכנסה השנתית ולכן בדו”ח השנתי מבוצע סדר בין הסכום הנדרש לתשלום לבין הסכום ששולם בפועל.

אם התשלום ששולם בפועל היה נמוך מדי מהתשלום הנדרש, יש להעביר למס הכנסה את הסכום החסר. אך אם התשלום ששולם בפועל גבוה מהתשלום הנדרש, תוכלו להגיש בקשת החזרי מס לעצמאיים ולקבל את הסכום העודף ששילמתם.

מענק עבודה

מענק עבודה או בשמו השני החזר מס שלילי, הוא מענק המתקבל על ידי רשות המיסים אם ההכנסה החודשית (כנגזרת של ההכנסה השנתית) נמוכה מאוד. זכאות למענק עבודה תינתן בהתאם לגיל האזרח, כמות הילדים שיש ברשותו וגובה ההכנסה השנתית. גם עצמאיים יכולים להגיש בקשה למענק עבודה אם הם עומדים בתנאים.

איך מגישים בקשה להחזר מס לעצמאיים?

על מנת לקבל החזר מס הכנסה לעצמאיים, על כל עצמאי להגיש בקשה להחזר מס לרשות המיסים. הבקשה תכלול את מילוי טופס 135 של מס הכנסה וכן את טופס 1301 – זהו טופס דין וחשבון על ההוצאות.

אל טופס הבקשה יש לצרף מסמכים נוספים התומכים בה ומספקים תיעוד מוכח לנסיבות שבגינן עולה הצורך לקבל החזרי מס. לדוגמה, אם אתם מבקשים החזרי מס על הפרשות הפנסיה, צרפו עותק של ההפרשות שבוצעו אל קרן הפנסיה לאורך אותה שנת מס. אם אתם מבקשים החזרי מס בעקבות נקודות זיכוי המגיעות לכם, הוכיחו את זכאותכם על ידי טופס מתאים (למשל אישור תושב על מגורים ביישוב מזכה).

נוסף לכל אלה, עליכם לצרף אישור ניהול חשבון או שיק מבוטל שמתעדים את פרטי חשבון הבנק אליו ייכנסו הכספים בסוף ההליך.

ניתן להגיש בקשה להחזר מס באופן רטרואקטיבי – עד שש שנים אחורנית. במילים אחרות, אם אתם מגישים בקשת החזר מס בשנת 2022, תוכלו לקבל החזר כספי עד לשנת 2016 כולל. במקרה כזה, עליכם להגיש בקשה נפרדת עבור כל שנת מס ולצרף אליה את הטפסים הרלוונטיים. את הבקשה ניתן להעביר דרך אתר רשות המיסים, דרך הדואר או בהגשה ישירה לסניף מס הכנסה באזור המגורים.

לאחר הגשת הבקשה, רשות המיסים תבדוק את בקשתם ותקבע האם מגיע לכם החזר מס. אם תמצאו זכאים, תקבלו את סכום ההחזר ישירות לחשבון הבנק שלכם.

בשורה התחתונה:

הגשת בקשה להחזרי מס לעצמאיים לא מבוצעת אוטומטית ואם בעל העסק העצמאי לא יפעל בעניין, הוא לא יקבל את הזכויות המגיעות לו ואת הכספים העודפים ששילם. מודעות לסוגיית ההחזרים ולדרכים שבהן ניתן לבדוק את הזכאות ולהגיש בקשה מתאימה, תסייע לעצמאים רבים לנצל את זכויותיהם מול הרשויות ואף לאזן את תזרים המזומנים העסקי בדרך אפקטיבית.

שאלות ותשובות

האם מגיע לכם החזרי מס?

מלאו שאלון קצר שיסייע לכם לגלות אם מגיעים לכם החזרים כספיים.

מאמרים נבחרים

מס מונית לאחר 3 שנים

מס על מונית לאחר 3 שנים – מה חשוב לדעת?

מאמר מקיף על מיסוי מוניות לאחר 3 שנים. כולל הסבר על חוק המע”מ, השלכות כלכליות, דרכי התמודדות ועצות חשובות. מדריך חובה לכל בעל מונית שרוצה לחסוך במס ולהימנע מקנסות.

פטור ממס שבח: מדריך מקיף

גלה תובנות חיוניות לגבי מיסוי נדל”ן בישראל, המותאם לתושבי חוץ. מדריך מקיף זה בוחן מיסוי חברות, רווחי הון, פטורים ותכנוני מס אסטרטגיים, כולל ההשפעות של הצעות מס חדשות על בעלי בתים זרים. חשוף את המורכבות של פטורים ממס שבח וייעל את השקעות הנדל”ן שלך בישראל.

מס על קניית דירה

מס על קניית בית

גלו את שיעורי המס וההקלות החיוניים לרכישת בית בישראל בעזרת המדריך המעמיק שלנו. למדו על שיעורי מס רכישה מיוחדים, הטבות לעולים חדשים וכלים מעשיים לחישוב מס מקרקעין. קבל תובנות מקצועיות למקסום השקעת הנדל”ן שלך בישראל.

למידע נוסף

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

נגישות